På de ledda klasserna leder vi sekvensen i ett flöde. Att gå på ledda klasser är ett bra sätt att hitta kontinuitet i yogan och att låta ordningen och ställningarna sätta sig ordentligt. Det är också en speciell känsla att följa flödet i en grupp och röra sig synkroniserat i takt med andningen. På ledda klasser assisterar vi minimalt till förmån för flödet; vill du ha mer assistans eller komma vidare i din yoga kompletterar du helt enkelt med mysoreklasser. Vi har ledda klasser som passar både dig som är nyare i Ashtanga och dig med längre erfarenhet.

Obs! De ledda klasserna riktar sig endast till dig som har grunderna med dig i Ashtangayoga specifikt, dvs oavsett annan yoga- eller träningserfarenhet. Läs mer under Kom igång om vilka vägar som finns för att börja yoga på Shalan. 

Ledd klass Stående & avslut

Vi leder Solhälsningar, stående ställningar och en kortare avslutande sekvens. Tempot är lugnt och instruktionerna tydliga så att också du som är nyare i yogan kan följa med på ett lätt sätt. Som alltid väljer du själv vilken variation av ställningarna som passar dig och på den här klassen påminner vi genomgående om olika alternativ. Klassen inleds med Ashtanga yoga mantra och avslutas med Mangala mantra samt en gemensam ledd avslappning.

Observera att denna klass börjar på utsatt tid och att det inte går att ansluta under klassens gång. Kom gärna i god tid så att du hinner ordna dina saker och landa en stund innan vi sätter igång.

Ledd klass Stående, sittande & avslut

Obs! Tills vidare finns inte denna klass på ordinarie schema

Den här klassen passar dig som vill ha en längre klass med mer flöde. Vi leder Solhälsningar, stående ställningar och ungefär halvvägs in i den sittande sekvensen. Fokus ligger på att behålla koncentrationen och följa med i flödet och du väljer själv den variation av ställningarna som passar dig. Som avslutning gör vi en längre sekvens med skulderståenden och förberedande variation på huvudstående följt av en gemensam ledd avslappning. Klassen inleds med Ashtanga yoga mantra och avslutas med Mangala mantra.

Observera att denna klass börjar på utsatt tid och att det inte går att ansluta under klassens gång. Kom gärna i god tid så att du hinner ordna dina saker och landa en stund innan vi sätter igång.

Ledd klass Stående & Mysore

De här klasserna passar både dig som är nyare i yogan och dig som praktiserat under lång tid. Vi inleder gemensamt med mantra, solhälsningar och stående ställningar och låter sen klassen fortsätta i Mysore-style.

Efter den Ledda delen övergår klassen i Mysore-Style. Du som är van vid Mysore fortsätter där du är och får assistans precis som vanligt*.

För dig som inte yogat på Mysore-style klasser innan

Du som bara vill vara med på den ledda delen, är varmt välkommen att göra så. När klassen övergår i Mysore avrundar du i så fall med den sekvens av avslutande ställningar du blivit introducerad, och vi finns till hands och hjälper dig att komma ihåg ordningen om det behövs. Därefter gör du savasana (avslappningen) på egen hand och går helt enkelt när du är klar.

Du är lika välkommen att gå på dessa klasser som ett sätt att börja på Mysore. Efter den ledda sekvensens slut kommer du då att få hjälp med att repetera från början igen och träna dig på att memorera vinyasan (när du andas in och ut i rörelserna) och ställningarnas ordning. Vill du göra det får du hjälp och guidning individuellt och vi tar det i den takt som passar dig, lite åt gången. Det finns inget krav på att du från början ska ha lärt dig ordningen eller kunna göra ställningarna på ett visst sätt. Mysore-style är helt enkelt en klass där du har utrymme att träna dig på just detta. Du får alltid hjälp när du behöver det och på de flesta kombinerade Ledd & Mysore klasser är vi dessutom två lärare på plats där en av oss finns till hands just för dig som är ny.

Här kan du läsa mer om hur Mysore-style fungerar och vilka sätt förutom detta som finns att komma igång på.

* Den ledda klassen börjar på utsatt tid och avslutas sedan individuellt beroende på hur långt in i serien du gör. Drop-in tiden för Mysore börjar efter den ledda inledande sekvensens slut – se schema.

Ledd Full Primary

Ca en gång/månad ersätts fredagseftermiddagens Mysoreklass av Ledd Primary (se schema för datum).  Olle leder hela första serien i ett flöde, traditionellt räknat på sanskrit. En spännande klass öppen för alla som kommit igång på Mysore klasser, oavsett hur långt du gör där.
Vi leker med det traditionella formatet i form av den första serien. Du är med så långt du kan och får pröva, eller titta på ställningar som kommer längre fram.
Som alltid på ledda klasser gör du ställningar och rörelser på det sätt som är möjligt för att kunna följa med i flödet. Prövar du ställningar du aldrig gjort tidigare så gör du det med intelligens, försiktighet och ödmjukhet, och avvaktar sedan en mer fullständig introduktion längre fram på Mysore klasserna innan du lägger till dessa till din vanliga sekvens.

Ingen fysisk assistans ges men instruktionerna är grundliga och vi påminner också om detaljer som vi vet lätt faller bort när vi yogat ett tag på Mysore.

Klassen inleds med Ashtanga yoga mantra och avslutas med Mangala mantra.

Observera att denna klass börjar på utsatt tid och att det inte går att ansluta under klassens gång. Kom gärna i god tid så att du hinner ordna dina saker och landa en stund innan vi sätter igång. 

Shala-Etikett: Vi ber dig följa dessa riktlinjer när du yogar på Öppna klasser.