Hathayoga

På shalan undervisas hathayoga på traditionellt vis. Det är en stillsam yoga med meditation och medveten andning, men som är utmanande för koncentration och fysik. Positionerna hålls under flera andetag och fokus ligger mer på statisk hållning och stabilitet, än på dynamik och flexibilitet. 

Målet med praktiken är att stilla sinnets rörelser, så att vi kan leva våra liv klarsynt. Klarsynthet underlättar inte bara i våra egna liv utan hjälper oss att leva mer solidariskt med varandra och jorden; vi tittar inte längre bort när vi ser andras lidande utan förstår att andras lidande angår oss och att vi alla delar ansvaret för att skapa förändring.