Våra lärare har alla lång erfarenhet av yoga och meditation och har under många års tid utforskat metoderna, både genom det dagliga utövandet på mattan och kudden, men också genom att integrera yogan och meditationen i livet i stort – både i det privata livet och i sitt engagemang i samhället. Samtliga lärare har genomgått både grundläggande och kompletterande lärarutbildningar och fördjupningskurser.

Pake

Pake Hall

Pake Hall är delägare av Shalan och huvudlärare för meditation, mindfulness, Yoga Nidra och Yinyoga, men undvisar även i Ashtangayoga.
Han är Dharma Holder i Zen Peacemaker-traditionen och har sin grund i den zenbuddhism med över 20 års daglig meditationspraktik. Pake startade upp och ledde Göteborg Zen Center åren 2005 till 2018. Vid sidan om sitt arbete på Shalan så leder han Svalornas Sangha – Peacemakers Sweden och brinner för att föra samman meditativa traditioner och socialt engagemang.
Pake är utbildad Mindfulnesslärare genom Center for Mindfulness  Sweden, samt är en av få svenska lärare inom Mindful Self-Compassion. Han är också kursledare inom Path of Freedom som inriktar sig på mindfulnessbaserad emotionell intelligens inom kriminalvård. Det har också gått att lyssna till Pake i P1 under många år då han medverkat i ”Vid dagens början” och ”Morgonandakten” utifrån ett buddhistiskt perspektiv.
Pake är sedan 2008 också en dedikerad Ashtangayogautövare och har under sina år på Shalan vid flera tillfällen undervisat tillsammans med Olle på temat Yoga & Buddhism. Sedan 2015 har haft klasser på Shalanhan. Pake undervisar i  kurser, ledda klasser och Mysore-style, Yinyoga, Yoga Nidra och Meditation.
Viktiga teman för Pakes undervisning är att låta den som praktiserar lär känna sig själv och återfår makten över kropp och sinne. Det är inte läraren det hänger på, utan det egna utforskandet. Han försöker förmedla en ton av att alla är ansvariga för att hitta en omsorgsfull, vänlig, medkännande och närvarande attityd i sin praktik, vilken form man än praktiserar i. Pake vill också förmedla vikten av att föra med sig sitt utövande av yoga och meditation ut från Shalan och mattan till vardagen och in i relationerna till sig själv, till de närmaste och till samhället i stort.

Carolina

Carolina Lodeiro

Carolina Lodeiro är delägare av Shalan och har lång erfarenhet av yoga. Efter flera års praktik inom Kundalini- och Hathayoga, landade hon i Ashtangayogan och har sedan 2008 varit en dedikerad utövare på Shalan. Carolina har under många år studerat yogans olika delar, och fördjupar sig kontinuerligt genom fördjupningar och workshops i både vår och andras regi.

Carolina undervisar på Shalan sedan hösten 2014 och håller såväl ledda klasser, kurser och Mysore-klasser med assistans i såväl Primary som Intermediate series. Hon är utbildad hälsovetare och har en master i folkhälsovetenskap med fokus på ojämlikheter i hälsa. Utöver yogan jobbar hon med folkhälsa i Göteborg stad.

Att få dela med sig av yogan är en viktig del av praktiken och ett verktyg för att kunna hantera det som är och kanske släppa taget om föreställningar, idéer och förväntningar.

 

Anders Hellqvist

Anders Hellqvist har praktiserat regelbundet på Shalan ända sedan vi öppnade på Risåsgatan 2005. Han har under åren deltagit på de flesta workshops, retreats, fördjupningar och workshops med gästlärare vi arrangerat, och också fördjupat sig kontinuerligt på egen hand. 2015 påbörjade han sin assistentutbildning för Olle och idag undervisar han på såväl kurser, ledda klasser och Mysoreklasser. Anders är en varmt uppskattad lärare med en särskild förmåga att förmedla lugn och närvaro på klasserna. 

Margarida Edlund

Margarida började sin yogaresa här på Shalan 2007 med Ashtangayoga och var en väldigt regelbunden utövare på morgonklasserna. Idag praktiserar hon dagligen Iyengaryoga. Hennes undervisning lägger fokus på att stimulera elevernas medvetenhet och intelligens. Klasserna är lekfulla, med djup och seriositet. Margarida vill hjälpa de som kommer att hitta inre stillhet, samtidigt som kroppen hittar stryka och flexibilitet. Hennes motto är ”yoga med omsorg”.

Aleksandra Oravsky Sandström

Aleksandra började yoga 2009 för Susanna Finocchi på Ashtanga Yoga Copenhagen. Sedan dess har Aleksandra tillbringat flera perioder i Mysore och även deltagit i ett flertal workshops med till exempel Kirsten Berg och Maria Boox. När tillfälle getts har hon praktiserat på Shalan i Göteborg, och hon tycker det känns väldigt kul att undervisa just här!

Aleksandra är doktorand i kost- och idrottsvetenskap, och hennes hjärta slår extra hårt för djur och natur.