Shalan grundades 2004 av Olle och Lisa Bengtström som en renodlad Shala för Ashtangayoga och har sedan dess varit en plats för utövande och fördjupning för många yogaintresserade, både från Göteborg, resten av Sverige och internationellt.

Ambitionen har alltid varit att undervisa Ashtangans alla åtta delar på olika sätt. De senaste åren sedan Pake började arbeta där har det dels inneburit att vissa av de åtta delarna tydligare framträtt, dels att verksamheten breddats med ett tydligare buddhistiskt inslag och andra kurser, exempelvis mindfulnessbaserade kurser, Yinyoga och Yoga Nidra. 

Våra lärare har alla lång erfarenhet av Ashtangayoga, Yinyoga och meditation och har under många års tid utforskat metoderna, både genom det dagliga utövandet på mattan och kudden, men också genom att integrera yogan och meditationen i livet i stort – både i det privata livet och i sitt engagemang i samhället. Samtliga lärare har genomgått både grundläggande och kompletterande lärarutbildningar och fördjupningskurser, både inom ramen för Shalan med Olle som huvudsaklig lärare, liksom för andra erfarna lärare runtom i världen. De har alla haft möjlighet att lära sig undervisa praktiskt genom att under lång tid vara delaktiga och assistera på kurser såväl som klasser, och du som yogar på Shalan kommer att möta ett erfaret och sammansvetsat team som månar om att lära ut en yoga som gör gott både på kort och lång sikt.

Olle Bengtström

Olle Bengtström grundade Shalan med sin fru Lisa 2005 och driver den sedan 2019 tillsammans med Pake.
Olle är huvudlärare för Ashtangayogan och den Pranayama som undervisas på Shalan. Han har praktiserat yoga sedan slutet på 90-talet och undervisar på heltid sedan 2003. Olle är ansvarig för, och undervisar på dom flesta av Shalans Mysore klasser i såväl Primary, Intermediate som Advanced A series asana. Han håller också i många av Shalans kurser i Ashtangayoga och i flertalet fördjupningskurser, workshops och retreats, samt i vidareutbildningen av Shalans lärare.
Olle är beteendevetare med inriktning mot idrottspedagogik och idrottspsykologi och är utbildad massör. Han har dessutom en bakgrund inom elitidrott, både som utövare och ledare, vilket gett honom viktiga kunskaper inom bl a fysiologi och anatomi. Olle har lång erfarenhet av att anpassa yogans fysiska form utifrån individuella behov, även vid svårare skador och sjukdomar. Olles undervisning präglas av detta men även av hans stora intresse för Ashtangayogans filosofi, bakgrund och meditativa utgångspunkt, och han uppskattas mycket för sin förmåga att väva in alla dessa aspekter i det praktiska utövandet på mattan.

Olle strävar efter att lära ut en yoga som är hållbar och relevant för individen här och nu. Han drivs av att ta yogan bort från mattan och ut i verkligheten utanför yogalokalen, och menar att det är där yoga verkligen kan göra skillnad.

Pake Hall

Pake Hall är delägare av Shalan och huvudlärare för meditation, mindfulness, Yoga Nidra och Yinyoga, men undvisar även i Ashtangayoga.
Han är Dharma Holder i Zen Peacemaker-traditionen och har sin grund i den zenbuddhism med över 20 års daglig meditationspraktik. Pake startade upp och ledde Göteborg Zen Center åren 2005 till 2018. Vid sidan om sitt arbete på Shalan så leder han Svalornas Sangha – Peacemakers Sweden och brinner för att föra samman meditativa traditioner och socialt engagemang.
Pake är utbildad Mindfulnesslärare genom Center for Mindfulness  Sweden, samt är en av få svenska lärare inom Mindful Self-Compassion. Han är också kursledare inom Path of Freedom som inriktar sig på mindfulnessbaserad emotionell intelligens inom kriminalvård. Det har också gått att lyssna till Pake i P1 under många år då han medverkat i ”Vid dagens början” och ”Morgonandakten” utifrån ett buddhistiskt perspektiv.
Pake är sedan 2008 också en dedikerad Ashtangayogautövare och har under sina år på Shalan vid flera tillfällen undervisat tillsammans med Olle på temat Yoga & Buddhism. Sedan 2015 har haft klasser på Shalanhan. Pake undervisar i  kurser, ledda klasser och Mysore-style, Yinyoga, Yoga Nidra och Meditation.
Viktiga teman för Pakes undervisning är att låta den som praktiserar lär känna sig själv och återfår makten över kropp och sinne. Det är inte läraren det hänger på, utan det egna utforskandet. Han försöker förmedla en ton av att alla är ansvariga för att hitta en omsorgsfull, vänlig, medkännande och närvarande attityd i sin praktik, vilken form man än praktiserar i. Pake vill också förmedla vikten av att föra med sig sitt utövande av yoga och meditation ut från Shalan och mattan till vardagen och in i relationerna till sig själv, till de närmaste och till samhället i stort.

 

 

Carolina Lodeiro

Carolina Lodeiro har lång erfarenhet av yoga. Efter flera års praktik inom Kundalini- och Hathayoga, landade hon i Ashtangayogan och har sedan 2008 varit en dedikerad utövare på Shalan. Carolina har under många år studerat yogans olika delar, och fördjupar sig kontinuerligt genom fördjupningar och workshops i både vår och andras regi.

Carolina undervisar på Shalan sedan hösten 2014 och håller såväl ledda klasser, kurser och Mysore-klasser med assistans i såväl Primary som Intermediate series. Hon är utbildad hälsovetare och läser nu en master i folkhälsovetenskap med fokus på ojämlikheter i hälsa. Utöver yogan är hon socialt engagerad bland annat iTjejjouren Väst och andra frågor som rör feminism och social jämlikhet.

Att få dela med sig av yogan är en viktig del av praktiken och ett verktyg för att kunna hantera det som är och kanske släppa taget om föreställningar, idéer och förväntningar.

Anders Hellqvist

Anders Hellqvist har praktiserat regelbundet på Shalan ända sedan vi öppnade på Risåsgatan 2005. Han har under åren deltagit på de flesta workshops, retreats, fördjupningar och workshops med gästlärare vi arrangerat, och också fördjupat sig kontinuerligt på egen hand. 2015 påbörjade han sin assistentutbildning för Olle och idag undervisar han på såväl kurser, ledda klasser och Mysoreklasser. Anders är en varmt uppskattad lärare med en särskild förmåga att förmedla lugn och närvaro på klasserna.