Yin Yoga är en mjuk form av yoga som lägger stor vikt vid den meditativa aspekten av praktiken. Det instrueras tydligt och visas vid behov hur en ställning kan göras och det ges alltid utrymme för individuella variationer och modifikationer av ställningarna så att alla kan delta.

Upplägg

Under kursen på nivå 1 läggs tonvikt vid att presentera olika ställningar i Yin Yogan. I Yin Yoga så håller vi ställningarna längre än i andra former av yoga, men under denna kurs så börjar vi lugnt för att vänja våra kroppar. Vi kommer också att gå in på grundprinciperna för Yin Yogan som metod.
Guidningen riktar sig mycket mot att stilla sinnet, men också till att balansera energier i kroppen och kunna mjukna in i ställningar. Detta för att en viktig fysisk aspekt av Yin Yoga är att vi arbetar mer med fascian och bindväven än med muskler. Vi går aldrig till ytterlägen i kroppen utan söker vår ”balanserade kant”.
Detta är en bra introduktion till yoga för dig som är ny, men också en utmaning och hjälp till dig som annars praktiserar mer dynamisk yoga. Här möter vi grunderna i Yin Yoga och går igenom olika sekvenser för att stimulera bindväv, leder och muskler.
Guidningarna utgår från filosofin bakom Yin Yoga (som är djupt inspirerad av kinesisk läkekonst och energilära, samt daoism) och buddhistisk filosofi och meditationsövningar. Vi använder oss av olika andningstekniker, visualiseringsövningar och kroppslig närvaro.

Anpassning pga Corona: Kurserna kommer att genomföras som planerat, men vi har begränsat gruppstorlek mer än vanligt. Dessutom kommer vi att livestreama varje kurstillfälle om någon som anmält sig inte kan delta på plats. Skulle Shalan tvingas att stänga under perioden kommer kurstillfället under denna period att göras online.

Introduktion till yinyoga

Ett tillfälle för dig som vill gå på våra öppna klasser eller prova på yinyoga innan du anmäler dig till kursen. Du som går denna intro får ett 5-kort värde 1000 kr för att kunna fortsätta på de öppna klasserna.

Datum: 27 augusti kl 19.15-21.15

Lärare: Pake

Pris: 750 kr (inkl ett 5-kort till öppna klasser, värde 1000 kr)

Till bokning

Yinyoga Nivå 1

Torsdagar kl 19.15-20.45

10 september – 22 oktober

Lärare: Pake

Pris ordinarie: 1.550 kr

Rabatterat pris : 1.350 kr**

Till bokning

*Missade gånger kan tas igen när som helst inom ramen för kursomgången på öppna Yinyoga klasser.

** Rabatten gäller för pensionärer, långtidssjukskrivna (min 3 mån), studenter med giltigt Mecenatkort samt ungdomar 13-18 år.