Tonen i praktiken

Tonen i praktiken – kärleksfullhet och medkänsla 

4-veckorskurs

Under kursen närmar vi oss det som inom yoga och buddhism kallas Brahma Viharas – de himmelska sinnestillstånden; kärleksfullhet, medkänsla, glädje och sinnesbalans.

Denna kurs fokuserar på hur vi framför allt kan göra alla former av praktik till en meditation över kärleksfull vänlighet och medkänsla, men också på hur vi kan odla dessa attityder till vårt vardagliga liv, mot oss själva och i andra relationer.

Inom buddhismen så finns det en mängd olika metoder för odla ett mer kärleksfullt och medkännande sinne. Det är både något vi kan göra som enskilda övningar, men också föra in som attityder i all form av praktik och vardagsliv. Nyare forskning visar också på vilkens stor betydelse detta har för vårt välbefinnande och hur vi möter oss själva och svårigheter i livet. På denna kurs lyfter vi både hur och vad vi praktiserar. Det blir både i meditation, asana-praktik och vardagen, samt övningar att göra hemma mellan kurstillfällena.

 

Söndagar kl 11.15-12.45

18 oktober – 8 november

Pris 950 SEK

Reducerat pris*: 800 SEK

Med Pake som lärare

Till bokning

*Rabatten gäller för dig med periodkort på Shalan, pensionärer, långtidssjukskrivna (min 3 mån), studenter med giltigt Mecenatkort samt ungdomar 13-18 år.