• Prāṇāyāma

Prāṇāyāma, en 4-veckorskurs

”Ashtanga is a breathing practice… and then we do some bending!”

Prāṇāyāma utgör den den fjärde delen av Ashtangayogans 8 delar och kallas även för sinnets yoga. I fokus ligger utforskandet av relationen mellan vår andning och vårt sinnestillstånd. Under den här fördjupnings kursen övar vi oss på att medvetet rikta vår uppmärksamhet mot andningen och upptäcka relationen mellan vår ut- och inandning. Genom att på olika sätt styra andningen lär vi oss över tid samtidigt att frigöra den och får många spännande effekter som följd; precis som vid meditation kan vi genom att praktisera pranayama uppnå ett lugnare sinne och få enklare att behålla vårt fokus.

Kursen kräver ingen tidigare erfarenhet av Prāṇāyāma .

Välkommen att vara med!

Upplägg

Datum: söndagar 3 november – 24 november

Tid: 11.15 – 13.00

Lärare: Olle

Pris ordinarie: 950 kr

Pris för studenter och dig med periodskort (3-, 6- eller 12 månader): 800 kr

Till bokning