Vår Nivå 1 kurs riktar sig till dig som är nybörjare inom ashtangayoga. Den passar också dig som gått en kortare Introkurs eller testat Ashtangayoga på annat håll men känner att du vill lägga en bättre grund för ditt utövande.

Upplägg

Vi börjar från början och introducerar Ashtangayogans grundläggande tekniker såsom ujjayi andning, kroppslås och fokuseringspunkter. Vi går noggrant igenom solhälsningarna och stående ställningar med  vinyasa, samt en kortare avslutande sekvens. Under kursen lägger vi extra omsorg vid andningen och utforskar hur dess olika komponenter påverkar våra rörelser. Varje tillfälle avslutas med en gemensam ledd avslappning.

Efter kursens slut kan du välja att fortsätta yoga på våra kurser på Nivå 2 och Nivå 3. Du kan också ta din yoga vidare på våra Öppna klasser.

Anpassning pga Corona: Kurserna kommer att genomföras som planerat, men vi har begränsat gruppstorlek mer än vanligt. Dessutom kommer vi att livestreama varje kurstillfälle om någon som anmält sig inte kan delta på plats. Skulle Shalan tvingas att stänga under perioden kommer kurstillfället under denna period att göras online.

//

This beginners course will introduce all basic techniques and aspects of the Ashtanga practice. We will look at breath as our starting point and from there move into vinyasa, sun-salute sequences and cover all standing postures, and also introduce a short finishing sequence and relaxation. 

The physical intensity is adapted to suit beginners, no previous experience of yoga or specific fitness level is required, this course is open for everyone!

Aktuella kurser Nivå 1 hösten 2020

Nu med möjlighet att ta igen missade tillfällen online!

Onsdagar 19.15-20.45

4 november – 16 december till bokning

Lärare: Pake

Pris: 1.600 kr (reducerat pris 1.450 kr*)

eller

Söndagar 18.15-19.45

8 november – 20 december  till bokning

Lärare: Anders

Pris: 1.600 kr (reducerat pris 1.450 kr*)

 

Missade tillfällen kan tas igen när som helst inom ramen för kursomgången på parallell Nivå 1 kurs eller valfri öppen klass, tex Ledd stående & Mysore. Nu även med möjlighet att ta igen missade tillfällen online!

*Priset gäller för pensionärer, långtidssjukskrivna (min 3 mån), studenter med giltigt Mecenatkort samt ungdomar 13-18 år.