Mindfulness Based Stress Reduction

Känner du att du är en av dem som inte får tiden att räcka till, som lätt blir stressad av oro inför framtiden eller fastnar i ältande över saker som gått fel i dåtid? Har du så mycket att göra att du till slut inte får någonting gjort? Tycker du att dygnet borde ha fler timmar och sömnen borde vara bättre? Har du svårt att vara riktigt närvarande och njuta i din vardag?

Vår nutid ger oss en rad utmaningar med ständiga förändringar, ett aldrig sinande flöde av information och stimuli och en konstant splittring av fokus. Detta utgör vår vardag men vår hjärna och hela vårt biologiska system har svårt att hantera vår nutid och svarar med en rad stressymptom. En väg till ökat välbefinnande är att öva sin förmåga att vara medvetet närvarande i nuet.

Vad är MBSR?

Mindfulness based stress reduction (MBSR) är ett 8-veckorsprogram som syftar till ökat välbefinnande och förbättrad livskvalitet genom att lära sig att medvetet och systematiskt möta de tankar, känslor och reaktioner i kroppen som orsakar stress, oro, sömnproblem och fysisk eller psykisk smärta och förhålla sig friare till dem.

MBSR är utvecklat av Jon Kabat-Zinn vid Center for Mindfulness vid University of Massachusetts och har använts sedan slutet av 1970-talet. Forskning har påvisat att mindfulness förebygger och minskar stressrelaterad ohälsa och depression. Studier har visat på positiva effekter på sömn, immunförsvar, smärta, återkommande nedstämdhet och oro. Deltagare i mindfulnesskurser uppger ofta att man upplever ökat välbefinnande och förbättrad förmåga att hantera stress och svårigheter.

Några av de effekter som man kan uppleva genom de övningar som ingår i kursen är:

  • ökad närvaro och förmåga att fokusera
  • ökad förmåga till återhämtning och stresshantering
  • ökad förmåga att hantera smärta och svårigheter
  • ökad förmåga att ta ansvar för sitt eget liv och hälsa
  • ökad inre stabilitet och livsglädje

Kursen följer MBSR-manualen med 8 tillfällen, 2,5 tim per vecka, hemövningar mellan kurstillfällena och en tyst retreatdag. Vi kommer att göra formella meditationsövningar, informella mindfulnessövningar, mindful yoga som alla kan delta i, dela erfarenheter och gå igenom en del teoretiska områden kring bl.a. stress.

Mindfulness Based Stress Reduction hösten 2020

Omfattning: 8 tillfällen samt en retreatdag

Tid: Söndagar 13.15 – 16.00

Datum: Söndagar 6 september – 25 oktober, samt heldags retreat lör 10 oktober

Lärare: Pake Hall

Pris ”early bird” (tom 15 aug): 3.900 kr

Pris ordinarie: 4.500 kr

Pris för pensionärer, studenter, sjukskrivna, ungdomar **, och dig med periodskort (3-, 6- eller 12 månader): 4.050 kr

Till bokning

 

** Rabatten gäller för pensionärer, långtidssjukskrivna (min 3 mån), studenter med giltigt Mecenatkort samt ungdomar 13-18 år.

Heldagsretreat

Det här är en möjlighet att under en dags retreat i tystnad, med guidade yoga- och meditationspass, fördjupa din yoga eller meditationspraktik.
Vi gör två yogapass i en form som passar alla kroppar och erfarenheter och olika meditationsövningar hämtade från framför allt MBSR- och MSC-programmen. Vi växlar mellan sittande, gående och liggande meditiation och det finns utrymme för anpassning för dig som känner att det är svårt att sitta länge. Pake håller också ett dharmatal under dagen.

Det här är en integrerad del av både MBSR- och MCS-programmen och går du någon av dessa kurser hos oss krävs ingen separat anmälan till retreatdagen!

Tid: lördag kl 9-16 (paus för egen lunch kl 12-13)

Datum: 10 oktober

Pris: 300 kr

Lärare: Pake

Till bokning