• Yinyoga

Yin Yoga är en mjuk form av yoga som lägger stor vikt vid den meditativa aspekten av praktiken. Det instrueras tydligt och visas vid behov hur en ställning kan göras och det ges alltid utrymme för individuella variationer och modifikationer av ställningarna så att alla kan delta.

Yin Yoga nybörjarkurs 8v

Yin Yoga är en mjuk form av yoga som lägger stor vikt vid den meditativa aspekten av praktiken. Det instrueras tydligt och visas vid behov hur en ställning kan göras och det ges alltid utrymme för individuella variationer och modifikationer av ställningarna så att alla kan delta.
Obs! Kursen inkluderar nu ett 5-kort för öppna klasser!

 

Under nybörjarkursen så läggs tonvikt vid att presentera olika ställningar i Yin Yogan. I Yin Yoga så håller vi ställningarna längre än i andra former av yoga, men under denna kurs så börjar vi lugnt för att vänja våra kroppar. Vi kommer också att gå in på grundprinciperna för Yin Yogan som metod.
Guidningen riktar sig mycket mot att stilla sinnet, men också till att balansera energier i kroppen och kunna mjukna in i ställningar. Detta för att en viktig fysisk aspekt av Yin Yoga är att vi arbetar mer med fascian och bindväven än med muskler. Vi går aldrig till ytterlägen i kroppen utan söker vår ”balanserade kant”.
Detta är en bra introduktion till yoga för dig som är ny, men också en utmaning och hjälp till dig som annars praktiserar mer dynamisk yoga. Här möter vi grunderna i Yin Yoga och går igenom olika sekvenser för att stimulera bindväv, leder och muskler.
Guidningarna utgår från filosofin bakom Yin Yoga (som är djupt inspirerad av kinesisk läkekonst och energilära, samt daoism) och buddhistisk filosofi och meditationsövningar. Vi använder oss av olika andningstekniker, visualiseringsövningar och kroppslig närvaro.
From vt 20 inkluderar denna kursen ett 5-kort för öppna klasser som du är välkommen att använda parallellt med kurstillfällena på det sätt som passar dig bäst!

Anpassning pga Corona: Kurserna kommer att genomföras som planerat, men vi har begränsat gruppstorlek mer än vanligt. Dessutom kommer vi att livestreama varje kurstillfälle om någon som anmält sig inte kan delta på plats. Skulle Shalan tvingas att stänga under perioden kommer kurstillfället under denna period att göras online.

Dessutom förlänger vi möjligheten att ta igen missade kurstillfällen till och med 31 juli på öppna klasser.

Aktuella kurser våren 2020

Torsdagar kl 19.15-20.45

16 april – 11 juni – till bokning

Lärare: Pake

Pris ordinarie: 1.550 kr

Rabatterat pris : 1.350 kr**

*Missade gånger kan tas igen när som helst inom ramen för kursomgången på öppna Yinyoga klasser.

** Rabatten gäller för pensionärer, långtidssjukskrivna (min 3 mån), studenter med giltigt Mecenatkort samt ungdomar 13-18 år.

Introduktion till Yinyoga

Yinyoga är en mjuk form av yoga som lägger stor vikt vid den meditativa aspekten av praktiken. Det instrueras tydligt och visas vid behov hur en ställning kan göras och det ges alltid utrymme för individuella variationer och modifikationer av ställningarna så att alla kan delta.
När du gått den här kursen får du möjlighet att under terminen gå vår längre Yinyoga Nybörjarkurs till rabatterat pris, alternativt köpa ett klipp-kort för öppna klasser med en bra rabatt!

På den här tvådagarskursen så läggs tonvikten vid att presentera några av de viktigaste ställningarna i Yinyogan samt de mest grundläggande principerna. Denna kursen passar dig som är nyfiken på Yinyoga samt dig som vill komma igång med en lugn och mjuk form av yoga.

Tid: kl 19.15-20.45

Datum: Tisdag 16 juni och torsdag 18 juni.

Lärare: Pake

Pris: 450 kr (ger rabatt på en av våra Yinyoga Nybörjarkurser!)

Pris inkl 5 kort (giltigt v 27 – v 33): 750 kr

Till bokning

 

 

 

Ny kurs!
Yinyoga Fortsättningskurs 4-v

Yinyoga är en mjuk form av yoga som lägger stor vikt vid den meditativa aspekten av praktiken. Det instrueras tydligt och visas vid behov hur en ställning kan göras och det ges alltid utrymme för individuella variationer och modifikationer av ställningarna så att alla kan delta.

På denna fortsättningskurs fortsätter vi att undersöka attityderna och principerna i Yinyoga som metod. Vi kommer också att arbeta mer med intention för pass och praktik. I Yinyoga så håller vi ställningarna under längre tid för att ge fascian tid att stretchas och på denna kurs kommer vi att hålla ställningar lite längre än under nybörjarkursen, vilket innebär att det kan bli mer intensivt. Oavsett så är det alltid ok att komma ur en position om det upplevs som för intensivt eller att det inte är hjälpsamt. När vi håller ställningar i stillhet under längre tid så ges det också stora möjligheter att hitta nya sätt att möta behag och obehag, rastlöshet och andra reaktiva mönster.

Tid: kl 19.15-20.45

Datum: Ingen kurs planerad för tillfället

Lärare: Pake

Pris ordinarie: 950 kr,

Pris för studenter och dig med periodkort (3, 6 eller 12 mån): 800 kr

*Missade gånger kan tas igen när som helst inom ramen för kursomgången på öppna Yinyoga klasser.