• Meditation

Det vi kallar meditation berör de fyra sista av Ashtangayogans åtta delar; Pratyahara, Dharana, Dhyana och Samadhi kan sägas vara olika stadier av tillståndet meditation. Dessa handlar i sin essäns om att hitta mer stillhet sinnet, så att vi kan se världen, och oss själva, klarare. På så sätt kan vi vakna upp till vårt sanna jag och bli fria från lidande, dukha.

När vi mediterar försöker vi inte stänga ute världen, vad vi känner eller upplever, utan snarare öppna upp helt och fullt till vad som är här och nu. Under meditativ praktik så försöker vi uppmärksamma våra mönster, men förhålla oss fria till dom så att vi kan börja agera med vishet och medkänsla, istället för att vara fast i vår reaktivitet.

Vid meditation kan vi rikta vår uppmärksamhet mot vad som helst, även om det är vanligast mot andetag, kroppsliga sensationer, kroppens rörelser, blickfokus/synintryck, ljud, tankar, visualiseringar eller kärleksfullhet som intention och känsla. Det är också möjligt att meditera med fullständigt öppet sinne, något som inom zenbuddismen kallas shikantaza – endast sitta.

Meditation kan både göras formellt och informellt och är något som efterhand kan genomsyra alltmer av vårt sätt att vara i världen.

Meditationskurs 4-veckors våren 2020

Detta är en introduktionskurs till meditation och mindfulness. Den är också perfekt för dig som mediterat tidigare men vill ha stöd och inspiration till att komma tillbaka igen, eller behålla kontinuiteten i ditt sittande. Den är även en ypperlig fördjupning för dig som vill ta din Yoga vidare genom att bredda din praktik.

Under kursen går vi igenom meditationens grunder. Vi utforskar olika typer av sittställningar och gående meditation och kikar närmare på vad mindfulness egentligen är. Du kommer att introduceras till olika typer av meditation och få med dig verktyg till att hantera sånt som kommer upp både när vi sitter och i livet i stort, t ex obehag eller svårighet att koncentrera sig.

Tid: Söndagar kl 11.30-13.00

Datum: 2 februari – 23 februari

Lärare: Pake

Pris ordinarie: 950 kr

Pris för pensionärer, studenter, sjukskrivna, ungdomar **, och dig med periodskort (3-, 6- eller 12 månader): 800 kr

Till bokning

 

** Rabatten gäller för pensionärer, långtidssjukskrivna (min 3 mån), studenter med giltigt Mecenatkort samt ungdomar 13-18 år.

Ny kurs!
Satya och NVC

Hur kan vi tala sanningsenligt och samtidigt i en anda av ahimsa, att inte skada?

Non Violent Communication är ett sätt att se på kommunikation och en metod som är djupt inspirerad av yoga och buddhism. NVC är också väldigt hjälpt av att genom mindfulness och meditation förstå och känna hur behag/obehag manifesterar sig i kroppen och hur olika emotioner upplevs kroppsligt. Att praktisera NVC är också att praktisera meditation.

Vi kommer att tillsammans gå igenom och träna på de grundläggande delarna i NVC, göra övningar kring kommunikationsmönster, samt utforska meditationer kring hur känslotoner och emotioner manifesterar sig i våra kroppar. Till varje tillfälle blir det övningar att göra hemma under veckan för att verkligen prova att praktisera det vi gör i vardagen.

Tid: Ingen kurs planerad för närvarande!

Datum: 15 sept – 6 okt

Lärare: Pake

Pris ordinarie: 850 kr

Pris för dig med 3-, 6- el 12-mån kort: 700 kr

Till bokning

 

Ny kurs!
Etiken i praktiken – Yamas och niyamas

Under denna kurs så utforskar vi startpunkt och slutmål för vår praktik – hur vi lever våra liv och hur vi möter oss själva och andra; individuellt, relationellt, i samhället och i vår praktik.

Kursen utgår från etiska perspektiv inom Ashtangayogan, de sk yamas och niyamas, samt de buddhistiska bodhisattvaföreskrifterna. Vi undersöker vad de betyder för oss och hur vi kan förhålla oss till dem både genom formell praktik och som informella övningar i vår vardag.

Tid: Ingen kurs planerad för närvarande.

Datum:

Lärare: Pake

Pris ordinarie: 950 kr

Pris för studenter och dig med periodskort (3-, 6- eller 12 månader): 800 kr

Till bokning

Ny kurs!
Tonen i praktiken – kärleksfullhet och medkänsla

Under denna 4-veckorskurs närmar vi oss vad som inom Ashtangayoga och buddhism kallas Brahma Viharas, de himmelska sinnestillstånden – kärleksfullhet, medkänsla, glädje och sinnesbalans, som meditationspraktik.

Inom buddhismen så finns det många olika metoder att träna sinnet att bli mer kärleksfullt och medkännande. Nyare forskning inom medkänsla pekar också på att denna praktik har stor betydelse för vårt välbefinnande och hur vi möter svårigheter i livet.

Vi kommer under kursen att prova flera olika formella och informella övingar som vi sedan kan använda antingen som en formell meditationspraktik eller inom vår befintliga praktik av yoga eller meditation.

Tid: Ingen kurs planerad för närvarande.

Datum:

Lärare: Pake

Pris ordinarie: 950 kr

Pris för studenter och dig med periodskort (3-, 6- eller 12 månader): 800 kr

Till bokning