Det vi kallar meditation berör de fyra sista av Ashtangayogans åtta delar; Pratyahara, Dharana, Dhyana och Samadhi kan sägas vara olika stadier av tillståndet meditation. Dessa handlar i sin essäns om att hitta mer stillhet sinnet, så att vi kan se världen, och oss själva, klarare. På så sätt kan vi vakna upp till vårt sanna jag och bli fria från lidande, dukha.

När vi mediterar försöker vi inte stänga ute världen, vad vi känner eller upplever, utan snarare öppna upp helt och fullt till vad som är här och nu. Under meditativ praktik så försöker vi uppmärksamma våra mönster, men förhålla oss fria till dom så att vi kan börja agera med vishet och medkänsla, istället för att vara fast i vår reaktivitet.

Vid meditation kan vi rikta vår uppmärksamhet mot vad som helst, även om det är vanligast mot andetag, kroppsliga sensationer, kroppens rörelser, blickfokus/synintryck, ljud, tankar, visualiseringar eller kärleksfullhet som intention och känsla. Det är också möjligt att meditera med fullständigt öppet sinne, något som inom zenbuddismen kallas shikantaza – endast sitta.

Meditation kan både göras formellt och informellt och är något som efterhand kan genomsyra alltmer av vårt sätt att vara i världen.

Meditation

Detta är en introduktionskurs till meditation och mindfulness. Den är också perfekt för dig som mediterat tidigare men vill ha stöd och inspiration till att komma tillbaka igen, eller behålla kontinuiteten i ditt sittande. Den är även en ypperlig fördjupning för dig som vill ta din Yoga vidare genom att bredda din praktik.

Under denna kurs om 4 veckor går vi igenom grundläggande principer för sittande meditation i syfte att lägga en stabil bas för fortsatt utövande. Du kommer att introduceras till olika sorters meditation och få med dig verktyg till att hantera sånt som kommer upp när vi sitter, t ex obehag eller svårighet att koncentrera sig.

Kursen passar dig som är nybörjare men även dig som tidigare mediterat men vill ha stöd eller inspiration till att komma igång igen eller hålla i din praktik.

Tid: Söndagar kl 11.15 – 12.45

Datum: 6 september – 27 september

Lärare: Pake

Pris ordinarie: 950 kr

Pris för pensionärer, studenter, sjukskrivna, ungdomar **, och dig med periodskort (3-, 6- eller 12 månader): 800 kr

Till bokning

 

** Rabatten gäller för pensionärer, långtidssjukskrivna (min 3 mån), studenter med giltigt Mecenatkort samt ungdomar 13-18 år.