Meditation & Pranayama

Meditation är den sjunde av Ashtangayogans åtta delar (Dhyana) och pranayama den fjärde. Det handlar om att balansera energin och stilla sinnet så att vi kan se världen, och oss själva, klart. På så sätt kan vi vakna upp till vårt Sanna Jag och bli fria från lidande (dukkha). 

Tisdagar kl 19.15-20.45

9 mars – 30 mars

Lärare: Pake

Pris plats i lokalen: 950 SEK till bokning

Pris online: 750 SEK till bokning

Pranayama är andningsövningar där vi balanserar vår energi på olika vis och förbereder oss för meditation. Det kan också ses som ett sätt att träna uppmärksamhet och koncentration genom att uppmärksamma andetaget. När vi mediterar försöker vi inte stänga ute världen, vad vi känner eller upplever, utan snarare öppna upp helt och fullt till vad som är här och nu. Under meditation så försöker vi uppmärksamma våra mönster, men förhålla oss fria till dom så att vi kan börja agera med vishet och medkänsla, istället för att vara fast i våra reaktiva mönster.

Under denna 4-veckorskurs introducerar vi olika meditations- och pranayamaövningar och sittställningar för alla kroppar.

Anpassning till pandemin

För närvarande erbjuder vi bara 6 elever att ta del av undervisningen på plats i vår lokal. Om restriktionerna ändras kan vi komma att öka detta antal. Kurserna (ej introduktioner) livestreamas också online och det går bra att delta på kursen online till ett billigare pris. Missade tillfällen kan tas igen på öppen klass online inom ramen för kursomgången. Skulle loken tvingas att stänga helt under perioden kommer kursen under denna period att genomföras online.