• Filosofi

Både yoga och buddhism är gamla indiska filosofiska skolor som i över två tusen år utvecklats sida vid sida. Dom härstammar från samma rötter och har förstås många beröringspunkter och kompletterar varandra med både sina likheter och olikheter. Gemensamt för dom båda är att dom är filosofier som omsätts till handling i praktiken, dvs till en övning eller till en “praktik”.
Att studera filosofin bakom praktiken på mattan och/eller kudden ger oss både kontext och sammanhang, men är också det som sätter intentionen och attityden till vår praktik. Även om dessa texter ofta är uråldriga, är visdomen i dom fortfarande aktuell, relevant och användbar för oss här och nu. Traditionellt betraktas filosofistudier som en meditation över, och väg till, självinsikt…

Ny kurs!
Yoga sūtra studiegrupp

Ashtangayogan tar sin utgångspunkt i Patañjalis Yoga sūtra från ca 150 e.kr. och är trots sin dynamiska och fysiska form ett försök att omsätta denna filosofiska text till en praktisk och användbar övning. Ashtangayoga är praktisk filosofi helt enkelt och Yoga sūtra hjälper oss att förstå den på djupet!
Under denna 4 veckors kurs studerar vi utvalda delar av Patañjalis  Yoga sūtra och diskuterar innebörden av denna korta men kärnfulla text, och hur den relaterar till vår praktik.
Kursen har inslag av föreläsningar, seminarier, chanting och praktik.

Upplägg

Datum: Nya datum för vt 20 kommer inom kort!

Tid: 11.30 – 13.00

Lärare: Olle

Pris ordinarie: 850 kr

Pris för studenter och dig med periodskort (3-, 6- eller 12 månader): 700 kr

Till bokning

Ny kurs!
Hjärt sūtra studiegrupp

Mer information om kursen kommer inom kort!