Yoga-anatomi; grundkurs, våren 2020

Kunskap om kroppens anatomi och vilka principer som ligger till grund för våra rörelser är till stor hjälp för alla yogautövare!  Under den här kursen om 4 tillfällen går vi igenom grundläggande yogaanatomi genom att fokusera på de områden som är av särskilt stor betydelse för oss när vi utövar asanas, oavsett vilken form av yoga vi praktiserar.

Gång 1: Andningens anatomi. Vi går igenom andningens anatomi och tittar närmare på den fysiologiska skillnaden mellan olika sätt att andas. Vi går igenom andningens komponenter ur ett yogaperspektiv, dvs det vi kallar för prana och apana; reder ut begreppen sthira och sukha och testar på grundläggande pranayamaövningar.

Gång 2: Händer, armar, axlar och skuldror. Vi tittar närmare på vilka principer som spelar in när belastar de här delarna av kroppen i yogan, och hur vi kan närma oss olika typer av ställningar på ett så säkert sätt som möjligt. Hur kan enkla justeringar hjälpa oss att få tillgång till mer kraft och styrka och hur lär vi oss skilja mellan olika typer av smärta och veta hur vi kan variera sättet vi yogar på för att undvika skador?

Gång 3: Fötter, knän, höfter och bäcken. Vi tittar närmare på begreppen sthira/sukha och prana/apana och visar hur vi med dessa som utgångspunkt kan hitta formen i ställningarna utifrån principen nerifrån och upp och inifrån och ut. Vi visar också hur våra höfter och knän är uppbyggda och får större förståelse för hur bör närma oss komplicerade ställningar, som tex lotusställningen, för att inte riskera skador.

Gång 4: Ryggens anatomi. Vi tittar närmare på ryggen ur ett yogaperspektiv och får större förståelse för både filosofi och asanas. Vi går igenom hur ryggraden är uppbyggd,  betydelsen av att hålla ryggen mjuk och hur vi kan ta hand om våra ryggar både på och utanför mattan för att få dem att hålla så länge som möjligt.
Vi lyfter också in mantran och myter för att bättre förstå ryggens symboliska betydelse inom yogan, och reder ut begrepp som sushumna nadi, kundalini och samadhi. 

 

Upplägg

Datum: Söndagar 1 mars – 22 mars

Tid: 11.15 – 13.00

Lärare: Olle

Pris ordinarie: 1250 kr

Pris för pensionärer, studenter, sjukskrivna, ungdomar **, och dig med periodskort (3-, 6- eller 12 månader): 1000 kr

Varje tillfälle innehåller en teoretisk del och en praktisk del där vi utforskar principerna genom enkla övningar som är tillgängliga för alla. Kursen riktar sig till alla yogautövare, oavsett form eller tidigare erfarenhet.

Varmt välkommen att vara med! 

Till bokning

 

** Rabatten gäller för pensionärer, långtidssjukskrivna (min 3 mån), studenter med giltigt Mecenatkort samt ungdomar 13-18 år.

Tillämpad Yoga-anatomi

På den här 4 v-kursen bygger vi vidare utifrån innehållet i vår populära grundkurs i Yoga-Anatomi. Vi lär oss att tillämpa teoretiska anatomiska och biomekaniska principer i vår egen praktik på mattan vilket kan ge en större förståelse för hur vi kan göra yogan ännu mer välgörande och läkande och skadefri.
Upplägget och innehållet i kursen är baserat på Ashtangayogans metod, teori och filosofi, men är användbar för alla yogautövare, oavsett stil.
Kursen kommer att innehålla ytterligare teoretisk fördjupning, men lägger sitt huvudsakliga fokus på själva tillämpandet i praktiken på mattan. Vi studerar viktiga teman i vår fysiska asana praktik och får tillgång till nya perspektiv och viktiga insikter kring hur olika områden i kroppen belastas, stärks och hur vår rörlighet kan ökas av yogan.
Under kursen ges gott om utrymme för eget utforskande, dels i eget utförande på mattan, dels genom att deltagarna får möjlighet att med guidning assistera och hjälpa varandra.

Gång 1: Andningen och våra teoretiska, filosofiska och praktiska utgångspunkter. Vi lägger en grund för Yogan där andningens betydelse och påverkan på vår anatomi blir tydlig. Genom enklare Pranayama övningar tittar vi på solhälsningarna och hur vi där belastar händer, armar och axlar och vi utforskar praktiskt hur vi kan närma oss dessa individuellt och testar lite olika variationer.

Gång 2: Principer för stående asana samt belastning av fot, ben höft/bäcken. Det sägs att dom stående ställningarna grundar oss fundamentalt? Vi utforskar betydelsen av det påståendet och använder även några sittande och liggande ställningar från såväl andra som tredje serien för att illustrera detta vidare.

Gång 3: Ryggen del 1: Vår ”Primary curve”; temat för Ashtangayogans första serie. Förståelsen för ryggradens konstruktion och evolution är central i yogan. Att hålla ryggraden stark och vital är kanske yogans absolut viktigaste uppgift. Vi lär oss mer om ryggens rörlighet och varför båda dess ”kurvor” är så viktiga.

Gång 4: Ryggen del 2: Vår ”Secondary curve”, temat för Ashtangayogans andra serie. Ryggraden är vår central axel, vår kärna, eller det vi kallar sushumna nadi . Kontakten med den muskulärt och meditativt ger oss en bredare förståelse för Ashtangayogans sk ”inre form”

Upplägg

Datum: Ingen kurs planerad för närvarande.

Tid:

Lärare: Olle

Pris ordinarie: 1250 kr

Pris för dig med periodskort (3-, 6- eller 12 månader): 1000 kr

Varje tillfälle innehåller en teoretisk del och en praktisk del där vi utforskar principerna genom enkla övningar som är tillgängliga för alla.
Kursen riktar sig i första hand till dig som gått vår kurs i Yoga-anatomi och/eller vår kurs i Pranayama, men dessa kurserna är inte en förutsättning för deltagande.
Hör gärna av dig via info@ashtanga.se om du är osäker på om denna kursen passar just dig.

Varmt välkommen att vara med! 

Till bokning