Covid-19
Shalans riktlinjer & åtgärder

Uppdaterat 21-01-13:

Enligt pandemilagen kan vi ta emot 13 personer i hela vår lokal på 135 kvm disponibel yta och 6 elever per klass, då den avgränsade ytan i undervisningssalen mäter 73 kvm.

För att möta de önskemål vi fått oss har vi anpassat schemat och lagt till flera öppna klasser. De flesta ledda klasser och kurser går också att delta i online.

På Shalan tar vi sitatuationen på stort allvar och ser kontinuerligt över och omprövar våra rutiner. Vi förväntar oss att alla som utövar yoga hos oss läser igenom rutinerna, för att vi ska kunna fortsätta hålla verksamheten öppen.

Med värme –
Bodil, Carolina, Pake

Riktlinjer under pandemin

 • Sträva efter att alltid hålla minst 1,5 meter avstånd till andra personer. Gå direkt in i undervisningslokalen och ta din plats, så är det möjligt för alla att hålla avstånd. Efter klassen önskar vi att ni lämnar Shalan så snart som möjligt för att lämna plats åt nästa klass.
 • Håll god handhygien. Handsprit och möjlighet att tvätta händerna finns på flera platser i lokalen.
 • De flesta ledda klasser och kurser går att delta i online.
 • Stanna hemma om du känner dig sjuk, även om du har lindriga förkylningssymtom. Det gäller också om du har antikroppar eller har testat negativt för Covid-19. Onlineundervisningen finns då som ett alternativ.
 • Om du tillhör någon riskgrupp rekommenderar vi i nuläget starkt att du tar del av vår onlineundervisning.
 • Om det är någon i hallen på väg ut eller in, vänta utanför tills hallen är ledig. Är du på väg ut, vänta en bit bort till personen före dig går ut genom dörren.
 • Kom ombytt till undervisningen. Kom i rena kläder och med ren handduk till varje klass.
 • Max 6 elever per klass.
 • Alla öppna klasser måste bokas genom att klicka på bokningslänken för respektive klass i schemat.
 • Använd egna yogamattor och props.
 • Om du lånar matta eller props av Shalan, ta dem i början av klassen och rengör dem noga efter dig. Särskilt rengöringsmedel till det finns längst fram i lokalen, fråga gärna läraren.
 • Använd inte ögonkuddar, filtar och bolster.
 • Byt inte plats för avslutande ställningar under Mysore-klasserna.
 • Assistans på Mysoreklasserna kommer vara verbal.