Ang smittspridning av Covid-19 och Shalans policy och åtgärder

/ Sidan uppdaterad 20-09-13.

Vi livestreamar de ledda klasserna via Zoom för alla som har köpt kort på Shalan, så att det går att delta även om man tillhör riskgrupp eller har milda symptom och vill följa med hemifrån. Det gäller också alla kurser.

De absolut viktigaste åtgärderna för att hindra smittspridning är enligt Folkhälsomyndigheten:

 • Stanna hemma om du är sjuk och/eller känner symptom. Och stanna hemma minst 2 dagar efter tillfrisknande.

 • Håll en god handhygien genom att tvätt händerna ofta.

Enligt Vårdguiden 1177 är inkubationstiden ofta mellan två till fem dagar efter att man har blivit smittad, men ibland upp till 14 dagar. Ett eller flera symptom som torrhosta, feber, huvudvärk, ledvärk, halsont är oftast lindriga om du är under 80 år, och kan påminna om vanlig förkylning eller säsongsinfluensa. En del, framförallt äldre kan få svårare besvär, som lunginflammation och andningsbesvär.

Utifrån dessa rekommendationer, som för övrigt ligger helt i enlighet med Shalans generella policy kring smittspridning och hygien, uppmanar vi alla att vara lyhörda för, och stanna hemma om man har någon eller några av ovan symptom, och att man också är noga med att tvätta sina händer – kanske mer än vanligt –  för att förhindra smitta att sprids.
Även vid en ”vanlig” förkylning ber vi dig att stanna hemma!

På Shalan hittar du nu både en anti-microb tvål och en vanlig tvål på toaletten. Använd gärna båda och tvätta händerna noga såväl före som efter praktiken.

Vi har också satt upp en behållare för handsprit inne Shalan som är till för framför allt oss lärare, för att vi skall kunna rengöra våra händer även under passen med tanke på att vi ibland assisterar fysiskt.

För övrigt har vi uppdaterat våra redan strikta städrutiner och är förstås uppmärksamma på läget lokalt samt ev förändringar i Folkhälsomyndighetens rekommendationer, eller om andra åtgärder eller förordningar från Regeringskansliet skulle bli aktuella.
Se även Krisinformation.se för allmän information kring det rådande läget.

Tillsammans tar vi hand om varandra, precis som vanligt i praktiken:

 • Stanna hemma om du känner dig sjuk samt även om du har lindriga förkylningssymtom!
 • Meddela läraren om du har pollen- eller annan säsongs-allergi.
 • Om du tillhör någon riskgrupp rekommenderar vi i nuläget starkt att du tar del av vår online undervisning.
 • Deltagarantalet på Shalan begränsas nu under en period till 15 personer. Du bokar våra öppna klasser genom att klicka på boknings länken för respektive klass i schemat ovan!
 • Om möjligt, klä om innan du kommer och begränsa gärna dina toalett besök. Håll avstånd om du behöver använda omklädningsrum och när du rör dig i lokalen.
 • Assistans på Mysoreklasserna kommer att vara verbal, ibland genom demonstration och fysisk. Vi lärare spritar händerna efter assistering och du kan alltid använda våra consent cards ifall du inte vill ha assistering fysiskt. 
 • Consent card – använd röd klisterlapp i höger framkant av mattan om du av någon anledning inte vill ha fysisk assistering under klass. Dessa ligger i kortlådan till vänster innanför dörren till Shalan.
 • Använd i möjligaste mån egna yogamattor.
 • Plocka fram dom props du behöver och ha dom vid din matta hela passet, torka sedan av dom väl med rengöringsservetter efter passet.
 • Använd inte ögonkuddar i nuläget.
 • Vi byter inte plats för avslutande ställningar i nuläget.

Med värme –

Bodil, Carolina & Pake,

samt Anders, Sandra & Sofia