Covid-19
Shalans riktlinjer & åtgärder

Uppdaterat 22-08-12:

Vi tar max 20 per klass och kurs. Om det håller sig öppnar vi fler platser till varje klass.

Kom ihåg att tvätta händer före klass, samt rengör lånade mattor efteråt. Ta gärna med egen matta. Vi lärare är vaccinerade och hoppas att så många som möjligt tar vaccination för att solidariskt göra vad vi kan för att minska risken för spridning och överbelastning av vården, samt andra problem för samhället.

På Shalan tar vi sitatuationen på stort allvar och ser kontinuerligt över och omprövar våra rutiner. Vi förväntar oss att alla som utövar yoga hos oss läser igenom rutinerna, för att vi ska kunna fortsätta hålla verksamheten öppen.

Med värme –
Carolina & Pake

Riktlinjer – minskad smittspridning

  • Håll god handhygien. Handsprit och möjlighet att tvätta händerna finns på flera platser i lokalen.
  • Stanna hemma om du känner dig sjuk, även om du har lindriga förkylningssymtom. Det gäller också om du har antikroppar eller har testat negativt för Covid-19.
  • Max 20 elever per klass.
  • Alla öppna klasser måste bokas genom att klicka på bokningslänken för respektive klass i schemat.
  • Använd egna yogamattor om möjligt.
  • Om du lånar matta eller props av Shalan, ta dem i början av klassen och rengör dem noga efter dig. Särskilt rengöringsmedel till det finns längst fram i lokalen, fråga gärna läraren. Egna mattor/props får du göra rent hemma.