COVID-19

Från och med den 20 november tar vi endast emot 7 deltagare per klass. Alla kurser går över till onlineundervisning. Vi önskar att alla som besöker oss läser igenom våra riktlinjer här. 

Kontakta oss om du har några frågor på info@ashtanga.se