COVID-19

Enligt pandemilagen kan vi ta emot 13 personer i hela vår lokal och 6 elever per klass. Mycket av den ledda undervisningen går också att ta del av online. Vi följer kontinuerligt utvecklingen och arbetar aktivt med att förhindra smittspridning. Läs mer om våra åtgärder här

Kontakta oss om du har några frågor på info@ashtanga.se