Ashtanga Yogashala Göteborg grundades 2004 av Olle och Lisa Bengtström och har sedan dess varit en plats för utövande och fördjupning för många yogaintresserade, både från Göteborg, resten av Sverige och internationellt. Våra lärare har alla lång erfarenhet av ashtangayoga och har under många års tid utforskat metoden, både genom det dagliga utövandet på mattan, men också genom att integrera yogan i livet i stort. Samtliga lärare har genomgått både grundläggande och kompletterande lärarutbildningar och fördjupningskurser, både inom ramen för Shalan med Olle som huvudsaklig lärare, liksom för andra erfarna lärare runtom i världen. De har alla haft möjlighet att lära sig undervisa praktiskt genom att under lång tid vara delaktiga och assistera på kurser såväl som klasser, och du som yogar på Shalan kommer att möta ett erfaret och sammansvetsat team som månar om att lära ut en yoga som gör gott både på kort och lång sikt.

Olle Bengtström

Olle Bengtström är Shalans grundare och huvudsaklige lärare. Han har praktiserat yoga sedan slutet på 90-talet och undervisat på heltid sedan 2003. Olle sökte sig tidigt till internationella lärare, däribland Richard Freeman och Mary Taylor, som han fortsätter fördjupa sig hos kontinuerligt. Han har också tillbringat flera längre perioder i Mysore, och praktiserat direkt för Sri K. Pattabhi Jois. Olle har ett stort intresse för yogans filosofi och bakgrund och uppskattas mycket för sin förmåga att väva in traditionen i det praktiska utövandet på ett sätt som är relevant här och nu. Med en bakgrund inom elitidrott, både som utövare och ledare, har han gedigna kunskaper i anatomi, och han har lång erfarenhet av att anpassa yogans fysiska form utifrån individuella behov, även vid svårare skador och sjukdomar.

Olle undervisar på Shalans löpande klasser, med assistans på Mysore i Primary, Intermediate såväl som Advanced series. Han håller också kontinuerligt fördjupningskurser, föreläsningar, workshops, retreats samt yogalärarutbildningar.

Carolina Lodeiro

Carolina Lodeiro har lång erfarenhet av yoga. Efter flera års praktik inom Kundalini- och Hathayoga, landade hon i Ashtangayogan och har sedan 2008 varit en dedikerad utövare på Shalan. Carolina har under många år studerat yogans olika delar, och fördjupar sig kontinuerligt genom fördjupningar och workshops i både vår och andra lärares regi. Hennes huvudsaklige lärare är Olle men hon har också tillbringat flera längre perioder i Goa, Indien där hon praktiserat hos Rolf Naujokat. Carolina är en varm och respekterad lärare som uppskattas mycket för sin tydlighet och förmåga att assistera på ett inkännande sätt med stor precision.

Carolina undervisar på Shalan sedan hösten 2014 och håller såväl ledda klasser, kurser och Mysore-klasser med assistans i såväl Primary som Intermediate series. Hon är utbildad kostvetare och arbetar utöver sitt engagemang i Shalan även som hälsopedagog.

Pake Hall

Pake Hall undervisar i meditation, mindfulness och ashtangayoga på Shalan. Han har sin grund i den zenbuddhistiska traditionen och har bland annat under många år verkat som ledare för Göteborgs Zen Center. Pake är utbildad Mindfulnesslärare genom Center for Mindfulness  Sweden, samt är en av få svenska lärare inom Mindful Self-Compassion. Han är också kursledare inom Path of Freedom som inriktar sig på mindfulness inom kriminalvård, och har utöver det under flera år medverkat i P1’s Vid dagens början. Pake håller regelbundet tysta meditationsretreats, kurser och workshops i egen regi.

Pake är sedan 2009 också en dedikerad Ashtangayogautövare och har under sina år på Shalan vid flera tillfällen undervisat tillsammans med Olle på temat Yoga & Buddhism. Sedan 2015 är han en mycket uppskattad lärare även på våra löpande klasser och undervisar på såväl kurser, ledda klasser och Mysore-style.

Anders Hellqvist

Anders Hellqvist har praktiserat regelbundet på Shalan ända sedan vi öppnade på Risåsgatan 2005. Han har under åren deltagit på de flesta workshops, retreats, fördjupningar och workshops med gästlärare vi arrangerat, och också fördjupat sig kontinuerligt på egen hand. 2015 påbörjade han sin assistentutbildning för Olle och idag undervisar han på såväl kurser, ledda klasser och Mysoreklasser. Anders är en varmt uppskattad lärare med en särskild förmåga att förmedla lugn och närvaro på klasserna.