Guruji lives here – en film till hyllning av Sri K.Pattabhi Jois 100-årsdag

I samband med 100-års jubiléet av Gurujis årsdag blev vi inbjudna till att delta i ett filmprojekt initierat av Richard Freeman och Mary Taylor via Yogaworkshop i Boulder, Colorado. Filmen är en hyllning till Guruji och det arbete han gjorde under sitt liv. Det är också ett dokument på att hans minne lever vidare och att han fortsätter att ha betydelse för massor av människor från världens alla hörn, inte minst oss här i Göteborg!

I filmen syns flera av Ashtangayogans mest välkända och älskade lärare såsom Richard Freeman, Dena Kingsberg, Dawid Swenson och Tim Miller. Även Gurujis son Manju Jois, hans dotter Saraswati och hans dotterson Sharath finns med i filmen och på hemsidan kan man också se längre inspelningar med dessa. Vi på Shalan, liksom ett flertal andra yogashalas från världens alla hörn, har bidragit med material från våra egna Mysore-klasser.