• Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion (MSC) är utvecklat av Kristin Neff och Christopher Germer och kombinerar mindfulness-färdigheter och självmedkänsla genom att träna och tillhandahålla verktyg och attityder för emotionell hållbarhet. Mindfulness är första steget i emotionellt helande och förmågan att vända oss till och erkänna våra svåra tankar och känslor såsom otillräcklighet, sorg, ilska och förvirring med en anda av öppenhet och nyfikenhet. Självmedkänsla involverar att möta svåra tankar och känslor med kärleksfull vänlighet, värme och förståelse. Att vara både medvetet närvarande och självmedkännande leder till ökad balans och välbefinnande i våra liv.

Vem som helst kan lära sig att rikta en intention av vänlighet och medkänsla gentemot sig själv och därigenom bli bättre på att hantera lidande och uppleva lycka.

Är det här en kurs för dig?
Kursen vänder sig till alla, även om du som har meditation med dig som bakgrund tenderar att lättare kunna tillgodogöra dig processen i programmet. För dig som har gått en mindfulnesskurs eller har en regelbunden meditativ praktik, som yoga eller sittande meditation, kan detta vara ett sätt att fördjupa ditt utövande. Kursen är även lämplig för dig som i din profession möter människor, exempelvis inom vård, utbildning eller behandling.

Vi är ofta kritiska och hårda emot oss själva kring det vi upplever och känner i stunden. Vår inre kritiken kan vara ganska hård. Denna kurs kommer att fokuserar på övningar som handlar om att möta sig själv med mer medkänsla.

Detta utövande har i en nyligen publicerad vetenskaplig studie visat på ökad medkänsla med sig själv och andra och ökad tillfredsställelse med den egna livssituationen. Den visade också minskad depression, ångest och stress. Resultaten av övningarna relaterade till hur mycket man utövade medkänsla.

Syfte med kursen
Att i medveten närvaro öppna möjligheten till att möta dig själv med medkänsla, värme och kärlek.

Mindful Self-Compassion kurs våren 2019

Omfattning: 8 tillfällen samt en retreatdag

Tid: Söndagar 13.15-16

Datum: 3 februari – 24 mars, samt heldagsretreat lördag den 9 mars.

Lärare: Pake Hall

Pris ordinarie: 4.500 kr

Pris för studenter och dig med periodskort (3-, 6- eller 12 månader): 4.050 kr

Till bokning

 

Heldagsretreat

Om du är sugen på att vara med men inte går vår MSC eller MBSR, så går det också bra. Klicka i så fall på bokningslänken nedan för anmälan. Observera att det inte krävs någon förkunskap för att delta.

Det här är en möjlighet att under ett 1-dagars retreat i tystnad med guidade yoga- och meditationspass fördjupa din yoga el meditations praktik.
Vi gör två yogapass i en form som passar alla olika kroppar och erfarenheter och olika meditationsövningar hämtade från framför allt MBSR- och MSC-kurserna. Vi växlar mellan sittande, gående och liggande meditiation och det finns utrymme för anpassning för dig som känner att det är svårt att sitta länge. Pake håller också ett dharmatal under dagen.

Det här är en integrerad del av både MSC och MBSR kurserna och går du någon av dessa kurser hos oss krävs ingen separat anmälan till retreatet!

Tid: lördag kl 9-16 (paus för egen lunch kl 12-13)

Datum: 9 mars

Pris: 250 kr

Lärare: Pake

Till bokning av heldagsretreatet