• Mindful Self-Compassion

Närvaro och självmedkänsla är färdigheter och kvalitéer vi alla i grunden har, men också något vi alla kan lära oss att fördjupa och odla. Att möta sig själv med nyfiken närvaro och självmedkänsla är både modigt och starkt, men kräver ofta träning för att vi ska hitta det modet och den styrkan för att inte skada oss själva eller låta andra skada oss – exempelvis genom att överarbeta, överreagera, överkonsumera eller tilllåta andra att trampa på oss.

Närvaron och nyfikenheten på det som är gör att vi kan få syn på våra skadliga mönster eller omstädigheter vi faktiskt inte mår bra av. Självmedkänslan skapar en känslomässig stabilitet som ger oss kraft och riktning mot att möta oss själva med mer vänlighet och omsorg. Med hjälp av närvaro och självmedkänsla kan det vara lättare att förändra det som skapar lidande i livet och lättare att acceptera det som inte går att förändra, utan att kritisera sig själv.

Forskning har visat att ökad självmedkänsla ger ett tydligt bättre mående och högre livskvalité. Exempelvis har det god evidens för minskade depressiva tillstånd, mindre ångest och mer glädje.

Kursen är utvecklad av Kristin Neff och Christopher K. Germer och kombinerar mindfulness/närvaro med självmedkänsla genom meditation, teoretiska genomgångar, delande av erfarenheter och hemuppgifter för att använda sig av kunskaperna i vardagen. Det första steget är att med mindfulness uppmärksamma vad som är närvarande, vad som skapar lidande. Det andra steget är att se hur det är en del av livet. Det tredje är att agera så vänligt som det är möjligt mot sig själv i det givna ögonblicket för att minska lidandet.

Mindful Self-Compassion kurs våren 2019

Omfattning: 8 tillfällen samt en retreatdag

Tid: Söndagar 13.15-16

Datum: 20 oktober – 8 december, samt heldagsretreat lördag den 16 november.

Lärare: Pake Hall

Pris ordinarie: 4.500 kr

Pris för studenter och dig med periodskort (3-, 6- eller 12 månader): 4.050 kr

Till bokning

Gratis introduktion till MSC!

Tid: Lördag 13-14.30

Datum: 14 september

Lärare: Pake Hall

En gratis informationsträff ang vår Mindful Self Compassion (MSC) kurs på Shalan.
Vi pratar kring evidens, upplägg och form, och förhoppningsvis hinner vi också med att prova på en meditation.
Det här är också en möjlighet att träffa Pake som håller i kursen och en möjlighet att ställa frågor.
Observera att denna informationsträff inte är bindande eller en förutsättning för deltagande på kursen.

Till bokning av Intro till MSC

 

Heldagsretreat

Om du är sugen på att vara med men inte går vår MSC eller MBSR, så går det också bra. Klicka i så fall på bokningslänken nedan för anmälan. Observera att det inte krävs någon förkunskap för att delta.

Det här är en möjlighet att under ett 1-dagars retreat i tystnad med guidade yoga- och meditationspass fördjupa din yoga el meditations praktik.
Vi gör två yogapass i en form som passar alla olika kroppar och erfarenheter och olika meditationsövningar hämtade från framför allt MBSR- och MSC-kurserna. Vi växlar mellan sittande, gående och liggande meditation och det finns utrymme för anpassning för dig som känner att det är svårt att sitta länge. Pake håller också ett dharmatal under dagen.

Det här är en integrerad del av både MSC och MBSR kurserna och går du någon av dessa kurser hos oss krävs ingen separat anmälan till retreatet!

Tid: lördag kl 9-16 (paus för egen lunch kl 12-13)

Datum: 16 november

Pris: 250 kr

Lärare: Pake

Till bokning av heldagsretreatet