• MBSR 8-veckors kurs

Känner du att du är en av dem som inte får tiden att räcka till, som lätt blir stressad av oro inför framtiden eller fastnar i ältande över saker som gått fel i dåtid? Har du så mycket att göra att du till slut inte får någonting gjort? Tycker du att dygnet borde ha fler timmar och sömnen borde vara bättre? Har du svårt att vara riktigt närvarande och njuta i din vardag?

Vår nutid ger oss en rad utmaningar med ständiga förändringar, ett aldrig sinande flöde av information och stimuli och en konstant splittring av fokus. Detta utgör vår vardag men vår hjärna och hela vårt biologiska system har svårt att hantera vår nutid och svarar med en rad stressymptom. En väg till ökat välbefinnande är att öva sin förmåga att vara medvetet närvarande i nuet.

Vad är MBSR?

Mindfulness based stress reduction (MBSR) är ett 8-veckorsprogram som syftar till ökat välbefinnande och förbättrad livskvalitet genom att lära sig att medvetet och systematiskt möta de tankar, känslor och reaktioner i kroppen som orsakar stress, oro, sömnproblem och fysisk eller psykisk smärta och förhålla sig friare till dem.

MBSR är utvecklat av Jon Kabat-Zinn vid Center for Mindfulness vid University of Massachusetts och har använts sedan slutet av 1970-talet. Forskning har påvisat att mindfulness förebygger och minskar stressrelaterad ohälsa och depression. Studier har visat på positiva effekter på sömn, immunförsvar, smärta, återkommande nedstämdhet och oro. Deltagare i mindfulnesskurser uppger ofta att man upplever ökat välbefinnande och förbättrad förmåga att hantera stress och svårigheter.

Några av de effekter som man kan uppleva genom de övningar som ingår i kursen är:

  • ökad närvaro och förmåga att fokusera
  • ökad förmåga till återhämtning och stresshantering
  • ökad förmåga att hantera smärta och svårigheter
  • ökad förmåga att ta ansvar för sitt eget liv och hälsa
  • ökad inre stabilitet och livsglädje

Kursen följer MBSR-manualen med 8 tillfällen, 2,5 tim per vecka, hemövningar mellan kurstillfällena och en tyst retreatdag. Vi kommer att göra formella meditationsövningar, informella mindfulnessövningar, mindful yoga som alla kan delta i, dela erfarenheter och gå igenom en del teoretiska områden kring bl.a. stress.

Mindfulness Based Stress Reduction höst 2017

Omfattning: 8 tillfällen samt en retreatdag.

Tid: Fredagar 13.30-16

Datum: 13 oktober – 15 december (obs! uppehåll 3 november och 10 november) samt heldagsretreat lördag den 25 november  .

Lärare: Pake Hall

Pris

privatperson: 5 500 kr (Obs! Early Bird 4 900 kr)

företag: 5 500 kr exkl. moms

Bokning

Via mail till Pake Hall Mindfulness & Yoga: info@pakehall.com