Yin Yoga är en mjuk form av yoga som lägger stor vikt vid den meditativa aspekten av praktiken. Det instrueras tydligt och visas vid behov hur en ställning kan göras och det ges alltid utrymme för individuella variationer och modifikationer av ställningarna så att alla kan delta.

Meditation är den sjunde av Ashtangayogans åtta delar (Dhyana). Det handlar om att stilla sinnet så att vi kan se världen, och oss själva, klart. På så sätt kan vi vakna upp till vilka vårt Sanna Jag och bli fria från lidande (dukha).

När vi mediterar försöker vi inte stänga ute världen, vad vi känner eller upplever, utan snarare öppna upp helt och fullt till vad som är här och nu. Under meditation så försöker vi uppmärksamma våra mönster, men förhålla oss fria till dom så att vi kan börja agera med vishet och medkänsla, istället för att vara fast i våra reaktiva mönster.

Vid meditation kan vi rikta vår uppmärksamhet mot vad som helst, även om det är vanligast mot andetag, kroppsliga sensationer, tankar, visualiseringar eller kärleksfullhet som intention och känsla. Det är också möjligt att meditera med fullständigt öppet sinne, något som inom zenbuddismen kallas shikantaza – endast sitta.

Meditation kan både göras formellt och informellt och är något som efterhand kan genomsyra alltmer av vårt sätt att vara i världen.

Ny kurs!
Yin Yoga nybörjarkurs 8v

Yin Yoga är en mjuk form av yoga som lägger stor vikt vid den meditativa aspekten av praktiken. Det instrueras tydligt och visas vid behov hur en ställning kan göras och det ges alltid utrymme för individuella variationer och modifikationer av ställningarna så att alla kan delta.

Under nybörjarkursen så läggs tonvikt vid att presentera olika ställningar i Yin Yogan. I Yin Yoga så håller vi ställningarna längre än i andra former av yoga, men under denna kurs så börjar vi lugnt för att vänja våra kroppar. Vi kommer också att gå in på grundprinciperna för Yin Yogan som metod.
Guidningen riktar sig mycket mot att stilla sinnet, men också till att balansera energier i kroppen och kunna mjukna in i ställningar. Detta för att en viktig fysisk aspekt av Yin Yoga är att vi arbetar mer med fascian och bindväven än med muskler. Vi går aldrig till ytterlägen i kroppen utan söker vår ”balanserade kant”.
Detta är en bra introduktion till yoga för dig som är ny, men också en utmaning och hjälp till dig som annars praktiserar mer dynamisk yoga. Här möter vi grunderna i Yin Yoga och går igenom olika sekvenser för att stimulera bindväv, leder och muskler.
Guidningarna utgår från filosofin bakom Yin Yoga (som är djupt inspirerad av kinesisk läkekonst och energilära, samt daoism) och buddhistisk filosofi och meditationsövningar. Vi använder oss av olika andningstekniker, visualiseringsövningar och kroppslig närvaro.

Aktuella kurser våren 2019

Torsdagar kl 19.15-20.45

31 januari – 21 mars – till bokning
FULLTECKNAD!
Maila info@ashtanga.se för väntelista.

2 maj – 20 juni – till bokning

Lärare: Pake

Introduktionserbjudande under våren 2019!

Pris ordinarie: 1.350 kr

Pris för studenter och dig med periodskort (3-, 6- eller 12 månader): 1.150 kr

 

*Missade gånger kan tas igen när som helst inom ramen för kursomgången på öppna Yinyoga klasser.

Ny kurs!
Yinyoga Fortsättningskurs 4-v

Yinyoga är en mjuk form av yoga som lägger stor vikt vid den meditativa aspekten av praktiken. Det instrueras tydligt och visas vid behov hur en ställning kan göras och det ges alltid utrymme för individuella variationer och modifikationer av ställningarna så att alla kan delta.

På denna fortsättningskurs fortsätter vi att undersöka attityderna och principerna i Yinyoga som metod. Vi kommer också att arbeta mer med intention för pass och praktik. I Yinyoga så håller vi ställningarna under längre tid för att ge fascian tid att stretchas och på denna kurs kommer vi att hålla ställningar lite längre än under nybörjarkursen, vilket innebär att det kan bli mer intensivt. Oavsett så är det alltid ok att komma ur en position om det upplevs som för intensivt eller att det inte är hjälpsamt. När vi håller ställningar i stillhet under längre tid så ges det också stora möjligheter att hitta nya sätt att möta behag och obehag, rastlöshet och andra reaktiva mönster.

Tid: kl 19.15-20.45

Datum: tisdagar 26 mars – 16 april – till bokning

Lärare: Pake

Pris ordinarie: 950 kr,

Pris för studenter och dig med periodkort (3, 6 eller 12 mån): 800 kr

*Missade gånger kan tas igen när som helst inom ramen för kursomgången på öppna Yinyoga klasser.

Ny kurs!
Meditationskurs 4-veckors

Detta är en introduktionskurs till meditation och mindfulness. Den är också perfekt för dig som mediterat tidigare men vill ha stöd och inspiration till att komma tillbaka igen, eller behålla kontinuiteten i ditt sittande. Den är även en ypperlig fördjupning för dig som vill ta din Yoga vidare genom att bredda din praktik.

Under kursen går vi igenom meditationens grunder. Vi utforskar olika typer av sittställningar och gående meditation och kikar närmare på vad mindfulness egentligen är. Du kommer att introduceras till olika typer av meditation och få med dig verktyg till att hantera sånt som kommer upp både när vi sitter och i livet i stort, t ex obehag eller svårighet att koncentrera sig.

Tid: Onsdagar kl 19.15-20.45

Datum: 27 februari – 20 mars

Lärare: Pake

Pris ordinarie: 950 kr

Pris för studenter och dig med periodskort (3-, 6- eller 12 månader): 800 kr

Till bokning

Ny kurs!
Tonen i praktiken – kärleksfullhet och medkänsla

Under denna 4-veckorskurs närmar vi oss vad som inom Ashtangayoga och buddhism kallas Brahma Viharas, de himmelska sinnestillstånden – kärleksfullhet, medkänsla, glädje och sinnesbalans, som meditationspraktik.

Inom buddhismen så finns det många olika metoder att träna sinnet att bli mer kärleksfullt och medkännande. Nyare forskning inom medkänsla pekar också på att denna praktik har stor betydelse för vårt välbefinnande och hur vi möter svårigheter i livet.

Vi kommer under kursen att prova flera olika formella och informella övingar som vi sedan kan använda antingen som en formell meditationspraktik eller inom vår befintliga praktik av yoga eller meditation.

Tid: Onsdagar kl 19.15-20.45

Datum: 27 mars – 17 april

Lärare: Pake

Pris ordinarie: 950 kr

Pris för studenter och dig med periodskort (3-, 6- eller 12 månader): 800 kr

Till bokning