• 8-veckorskurser

Våra längre kurser lägger en gedigen bas för din yoga. Här yogar du tillsammans med en och samma grupp, för samma lärare och på en bestämd tid i veckan. Kurserna finns på både Nivå 1 och Nivå 2 och många går kurserna flera gånger, som dom är, eller parallellt med öppna klasser.

Nivå 1

Den här kursen är för dig som är nybörjare inom ashtangayoga. Den passar också dig som gått en Helg-Introkurs eller testat Ashtangayoga på annat håll men känner att du vill lägga en bättre grund för ditt utövande.

Vi börjar från början och introducerar Ashtangayogans grundläggande tekniker såsom ujjayiandning, kroppslås och fokuseringspunkter. Vi går noggrant igenom solhälsningarna och stående ställningar och rörelser samt en kortare avslutande sekvens. Under kursen lägger vi extra omsorg vid andningen och utforskar hur dess olika komponenter påverkar våra rörelser. Varje tillfälle avslutas med en gemensam ledd avslappning.

Efter kursens slut är du välkommen att gå på våra öppna klasser. Du kan också fortsätta genom att gå Nivå 2 kursen.

Nivå 2

Den här kursen är för dig som gått vår Nivå 1 kurs eller har motsvarande kunskaper med dig från annat håll. Under kursens gång går vi vidare från den stående sekvensen och introducerar de första sittande ställningarna samt fler av de avslutande. Under kursens gång nyanserar vi andningens betydelse ytterligare samt kikar närmare på hur Ashtangasystemet är uppbyggt. Varje tillfälle inleds med en stunds sittande och avslutas med en gemensam ledd avslappning.

Du behöver inte gå Nivå 2 kursen för att kunna yoga på våra öppna klasser. Däremot kan kursen vara ett sätt att bygga upp en mer stabil grund för ditt utövande och lättare behålla kontinuiteten över tid och ett sätt att närma sig dom öppna klasserna. Många går Nivå 2 kursen mer än en gång; som den är eller parallellt med öppna klasser. Den är också ett bra alternativ för dig som yogat tidigare men haft ett uppehåll och vill komma tillbaka igen.

Nytt för i höst är att alla deltagare på Nivå 2 kostnadsfritt får gå vår Intro till Mysore Style på valfritt tillfälle.

Aktuella kurser Nivå 1 hösten 2017

Onsdagar 19.15-20.45

6 september – 18 oktober – till bokning

1 november – 13 december – till bokning

Lärare: Pake

Söndagar 18-19.30

10 september – 22 oktober – till bokning

5 november – 17 december –  till bokning 

Lärare: Pake

Observera att höstterminens kurser endast är 7 veckor långa.

Pris: 1600 kr* (student 1450 kr)

*Missade gånger kan tas igen på alternativ dag i mån av plats. Under kursen är du också välkommen att gå på våra öppna meditationsklasser utan extra kostnad.

Aktuella kurser Nivå 2 hösten 2017

Måndagar 19.15-20.45

4 september – 16 oktober – till bokning 

30 oktober- 11 december – till bokning 

Lärare: Olle

Observera att höstterminens kurs endast är 7 veckor lång.

Pris: 1600 kr* (student 1450 kr)

*Missade gånger kan tas igen på öppna klasser, t ex Ledd klass Nivå 1 eller Ledd stående & Mysore. Under kursen är du också välkommen att gå på våra öppna meditationsklasser utan extra kostnad.