Pranayama fördjupningskurs

”Ashtanga is a breathing practice… and then we do some bending!”

Pranayama utgör den den fjärde delen av Ashtangayogans 8 delar och kallas även för sinnets yoga. I fokus ligger utforskandet av relationen mellan vår andning och vårt sinnestillstånd. Under den här fördjupnings kursen övar vi oss på att medvetet styra vår uppmärksamhet mot andningen och upptäcka det som förenar vår ut- och inandning. Genom att på olika sätt ”kontrollera” andningen kan vi märkligt nog samtidigt ”frigöra” den och få många spännande effekter som följd. Över tid blir sinnet lugnare och vi får enklare att behålla vårt fokus. Vi kan också nå en större kroppsmedvetenhet, vilket inte minst ofta blir tydligt i vår asanapraktik.

Kursen kräver ingen tidigare erfarenhet av Pranayama.

Välkommen att vara med!

Upplägg

Datum: 19 november – 10 december

Tid: 4 Söndagar klockan 11.30 – 13.00

Lärare: Olle

Pris ordinarie: 1250 kr

Pris för dig med periodskort (3-, 6- eller 12 månader): 950 kr

Till bokning